Czwartek, 22.4.2021
Name days: Łukasz / Kaja / Teodor
Idź do strony głównej Żłobek Gminny w Nowych Skalmierzycach

Żłobek Gminny w Nowych Skalmierzycach

RODO

Wersja do wydrukuWersja PDF

 

Klauzula informacyjna dla rodziców ( klientów, szkół i placówek oświatowych)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. ( DZ. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żłobek Gminny, ul. Hallera 1, 63-460 Nowe Skalmierzyce

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  żłobek@noweskalmierzyce.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit.c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz na podstawie Art. 9 ust. 1 lit g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

U stawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz.U. 2011 Nr 45 poz. 235 z  póżń. zm.)

 

Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r.  o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. 2017 poz. 1428)

 

4.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5. Pani/ Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcja kancelaryjną

6. Posiada Pani/ Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem

U stawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz.U. 2011 Nr 45 poz. 235 ze  póżń. zm.)

 

Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r.  o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. 2017 poz. 1428)

Statut żłobka

 

Galeria Zdjęć